Čo by som mal vedieť o svojej nehnuteľnosti?

 Chcem predať svoj podiel v urbári. Ako mám postupovať?

Prevod spoluvlastníckeho podielu

Ak uvažujete o predaji spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, tak podľa správnosti by ste mali osloviť všetkých spoluvlastníkov písomnou formou a dať im rovnakú ponuku, ako záujemcovi o váš podiel (rovnaké podmienky, rovnaká cena).

Ak nikto zo spoluvlastníkov nebude mať záujem o kúpu vášho podielu, resp. nebude mať žiadne námietky a budú všetci súhlasiť s predajom vášho podielu, môžete váš spoluvlastnícky podiel predať. Ak ostatných spoluvlastníkov s ponukou na predaj neoslovíte, riskujete, že niekto z nich sa bude svojho predkupného práva, na ktoré má nárok, dožadovať na súde tým, že napadne platnosť kúpnej (darovacej) zmluvy.

Ak ste už úspešne prešli procesom oslovenia spoluvlastníkov s pozitívnymi vyjadreniami, môžete uzavrieť s vašim záujemcom kúpnu zmluvu, prípadne pri darovaní darovaciu zmluvu.

Ak ide o urbár, spoločnú nehnuteľnosť

Ku zmluve budete potrebovať aj potvrdenie - súhlas predsedu urbáru, resp. spoločenstva, s prevodom podielu k pozemkom. To, aké doklady v konkrétnych prípadoch budete k prevodu ešte potrebovať si môžete overiť aj na príslušnom katastrálnom odbore.  

Ak chcete previesť svoj podiel urbárskeho pozemku darovaním, alebo kúpou na svojho rodinného príslušníka, prípadne príbuzného, budete potrebovať ku zmluve na kataster doložiť aj doklad potvrdzujúci vám príbuzenský vzťah (rodný list, alebo potvrdenie obce).

Aj v tomto prípade nie je na škodu osloviť advokáta, alebo realitnú kanceláriu, ktorá vás procesom predaja vášho podielu určite prevedie správnym postupom.

Ďalšie články...

Vyhľadávanie